Wykonujemy:

 • Nawierzchnie z kostki brukowej
 • Nawierzchnie z kostki granitowej
 • Krawężniki drogowe
 • Obrzeża trawnikowe
 • Palisady
 • Gazony
 • Odwodnienia
 • Drenaże
 • Niwelacje
 • oraz inne usługi koparko-ładowarką

Układamy kostkę brukową najwyższej jakości:

 • Kamal
 • Libet
 • Polbruk
 • Semmelrock
 • IBF
 • lub z materiału powierzonego przez inwestora

Porady

Z nami wszystko się dobrze ułoży!

Kluczowe dla długotrwałej żywotności i naszego zadowolenia są dwa aspekty, które winniśmy kontrolować podczas realizacji inwestycji. Jednak najpierw powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: jakie jest docelowe przeznaczenie nawierzchni.

1. PODBUDOWA – ukryty i niewidoczny, a zarazem najistotniejszy element nawierzchni.

Poprzez podbudowę przekazujemy obciążenie z nawierzchni na podłoże gruntowe. Ponadto podbudowa pełni funkcję mrozoodporną i odwadniającą. W zależności od przeznaczenia nawierzchni grubość podbudowy ulega zmianie, co jest ściśle związane z wielkością odbieranego obciążenia. Dla nawierzchni najazdowych stosowane są większe grubości niż chodnikowych

Przy słabych, przepuszczalnych gruntach zastosowanie podbudowy może okazać się niewystarczające. W takich przypadkach wskazane jest użycie geosyntetycznych materiałów zapobiegających mieszaniu się materiału podbudowy z gruntem.

Niewłaściwie wykonana podbudowa skutkuje powstaniem kolein, wysadzin po okresie zimowym, a nawet deformacją całej powierzchni. Koszty reperacji w/w usterek wiążą się z ponownym wykonaniem podbudowy, a co za tym idzie demontażem kostki, dlatego przekraczają koszty pierwotnej inwestycji. Łatwo zatem można dostrzec, jak istotną rolę odgrywa prawidłowe jej wykonanie.

2. KOSTKA
Szeroka gama barw i kształtów umożliwia zastosowanie kostki w różnych aranżacjach nawierzchni. Prócz efektu wizualnego kostka warunkuje prawidłowe funkcjonowanie nawierzchni.

Dobór grubości kostki jest silnie związany z obciążeniem jakie ma na nią działać. W konstrukcji nawierzchni kostka przekazuje obciążenie na niższe warstwy podbudowy. W przypadku zastosowania niedostatecznej wysokości do docelowego obciążenia nastąpi plastyczne ugięcie podbudowy. Spowodowane pojawieniem się zbyt dużych naprężeń. Skutkiem tego procesu jest zapadanie się poszczególnych elementów nawierzchni

Translate »